A new formulation of the COMIRNATY booster "12 years of age and older, Ready 
to use (Original/Omicron BA.1 Cap and Package, Multi-dose vial)" was approved 
on DD/MM/YY with procedure X/0000.Additional website content relevant to this 
new formulation will be available on DD/MM/YY.

COMIRNATY Original/Omicron BA.1 15/15 micrograms/per dose for dispersion 
for injection, for 12 years of age and older, Ready to use (Original/Omicron BA.1 
Cap and Package, Multi-dose vial)
PP-CMR-GLB-0188

Бұл сайт денсаулық сақтау саласының қызметкерлеріне арналған

Menu

Close

Басты бетСақтау мерзімі және сақтау шарттарыДозалау режимі және енгізу12 жастағы және одан үлкен тұлғаларды иммунизациялауЖағымсыз реакциялар12 жастағы және одан үлкен тұлғаларды иммунизациялауТиімділігі12 жастағы және одан үлкен тұлғаларды иммунизациялауРесурстар
КОМИРНАТИ САЙТЫН ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ
 1. Осы веб-сайтты пайдалану және оның мазмұны.Осы веб-сайттың кейбір бөлімдері денсаулық сақтау қызметкерлеріне ғана арналған, сондықтан егер сіз денсаулық сақтау қызметкері болмасаңыз, осындай бөлімдерді қарамауыңызды сұраймыз. Жалпы жұртшылыққа қолжетімді тиісті арнаулы бөлімдер әзірленген. Веб-сайтта ұсынылған ақпаратқа сіздің қол жеткізуіңіз және оны пайдалану осы Пайдалану шарттары туралы келісіммен реттеледі. Осы веб-сайтқа қол жеткізіп және оны пайдаланып, сіз осы Пайдалану шарттары туралы келісімін шектеусіз және ескертусіз қабылдайсыз.

  Pfizer» компаниясы да, осы веб-сайтты жасауға, жүргізуге немесе ұсынуға қатысатын кез келген тұлға да кез келген залал үшін, оның ішінде, шектеусіз, тікелей, кездейсоқ, қайталама, тікелей емес залал немесе осы сайтқа қол жеткізу, оны пайдалану немесе пайдалануға мүмкін еместігі нәтижесінде тартқан жаза ретінде берілген залал, сондай-ақ оның мазмұнындағы кез келген қателер мен олқылықтар үшін жауапты болмайды. Бұл шектеуге сіздің компьютерлік техникаңызға залал келтіру, немесе оған вирус енгізу кіреді.

  Сайты осы Пайдалану шарттары www.comirnatyeducation.kz веб-сайтын пайдаланушылар мен Pfizer Export B.V. компаниясы және/немесе оның аффилденген тұлғалары, сондай-ақ Pfizer желісінің басқа да жаһандық компаниялары арасына қатысты қолданылады.
  Осы сайтты пайдалану шарттарын мұқият оқып, танысыңыз. Осы сайтты пайдалана отырып, сіз Пайдалану шарттарының барлық ережелерін оқып, түсініп, келісуіңізді және Құпиялық саясатына сәйкес сіздің дербес деректеріңізді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісім беруіңізді растайсыз.

 2. Құпиялық. «Pfizer» компаниясы веб-сайты пайдаланушыларының жеке өмірге қол сұқпаушылық құқығын құрметтейді. Осы веб-сайтта ашылатын ақпаратқа қатысты пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері түсіндірілетін құпиялық туралы саясат парағына өтіңіз.

 3. Бөгде веб-сайттар мен сілтемелер. Осы веб-сайтта «Pfizer» компаниясы Қазақстанда бақыламайтын, үшінші тұлғалар қолдайтын басқа да веб-
  сайттарға сілтемелер берілуі мүмкін. Мұндай сілтемелер тек қана қолайлық үшін ұсынылады. Дәл осылай, Pfizer» компаниясының бақылауы жоқ үшінші тұлғалардың сілтемелері арқылы осы веб-сайтқа келуге болады. «Pfizer» компаниясы осындай веб-сайттарда болатын кез келген ақпараттың дәлдігіне, өзектілігіне немесе толықтығына қатысты ешқандай кепіл бермейді және осындай мазмұнға немесе ақпаратқа байланысты туындаған кез келген шығындар немесе кез келген залал үшін жауапты болмайды. Кез келген бөгде сілтемені қосу «Pfizer» компаниясы тарапынан қолдау немесе ұсыныстар берілгенін білдірмейді.

 4. Медициналық сипаттағы ақпарат. Веб-сайттағы барлық ақпарат ғылыми және білім беру мақсаттарында медицина қызметкерлеріне ғана арналған. Пациенттер осы веб-сайтта ұсынылған ақпаратты ауруды диагностикалау немесе денсаулыққа, әлде дене пішініне қатысты проблемаларды шешу үшін пайдаланбау тиіс. Пациенттер медициналық ұсыныстар немесе диагностика мен емдеу туралы ақпарат алу үшін дәрігерден немесе басқа да денсаулық сақтау қызметкерінен кеңес алу тиіс.

 5. Құпиялы емес ақпарат. Біздің Құпиялық саясатта баяндалған кез келген қолдануға болатын шарттарды ескере отырып, сіз бізге Интернет арқылы жіберетін немесе электронды пошта көмегімен, әлде басқаша түрде «Pfizer» веб-сайтында орналастыратын кез келген хабарламалар немесе басқа да материалдар, мысалы, кез келген сұрақтар, түсініктер, ұсыныстар және т.б. құпиялы емес болып табылады және есептеледі, мұның ішіне Дербес Деректер және қол жетімдігі шектеулі ақпарат кірмейді, және «Pfizer» компаниясы осындай ақпаратқа қатысты ешқандай міндеттемелер алмайды. «Pfizer» компаниясы осындай хабарламаларда болатын кез келген идеяларды, тұжырымдамаларды, ноу-хау немесе технологияларды кез келген мақсаттарда, соның ішінде, шектеусіз, өнімді әзірлеу, өндіру және өткізу үшін пайдалануға құқылы болу тиіс.

 6. Сауда таңбалары. Егер өзгесі көрсетілген болмаса, ірі қаріппен немесе сауда таңбасының белгісімен немесе онсыз басылған барлық өнімдер атаулары «Pfizer» компаниясының, оның аффилденген компанияларының, оған байланысты компаниялардың, оның лицензиарларының немесе бірлескен кәсіпорындар бойынша серіктестерінің сауда таңбалары болып табылады. Мұндай сауда таңбаларын немесе осы құжатта рұқсат етілгеннен басқа, кез келген басқа да материалдарды қолдануға немесе дұрыс қолданбауға қатаң тыйым салынған және авторлық құқық, сауда таңбалары, ғайбат және жала тағу, жеке өмірге қол сұқпаушылық және жариялық саласындағы заңнама талаптарын, сондай-ақ ақпарат алмасу туралы заңнамалық және нормативтік актілерді бұзу болуы мүмкін. Естеріңізде болсын, «Pfizer» зияткерлік меншік объектілеріне өз құқықтарын заңмен рұқсат етілген толық мөлшерде белсенді және қатаң қорғайды.

 7. Авторлық құқықтар. Осы веб-сайттың барлық ішіндегісі авторлық құқықтарды қорғау объектісі болып табылады. Copyright © 2020 Pfizer Inc. «Pfizer» компаниясы веб-сайттарының ішіндегісін көшіру авторлық құқықтар мен басқа да меншік құқықтар туралы хабарламаларды сақтаумен жеке коммерциялық емес пайдалану үшін ғана рұқсат етілген. Оны қайта көшіруге, жаңғыртуға немесе басқаша түрде таратуға тыйым салынған. Веб-сайтта немесе жоғарыда тікелей қарастырылған жағдайлардан басқа, осы веб-сайтта немесе оның кез келген бір бөлігінде берілген кез келген ақпаратты, мәтіндерді немесе құжаттарды кез келген электронды тасымалдауышқа немесе баспа көшірмесі түрінде көшіруге, бейнелеп көрсетуге, жүктеуге, таратуға, өзгертуге, жаңғыртуға, қайта шығаруға немесе қайтадан тапсыруға, сондай-ақ «Pfizer» компаниясының жазбаша келісімісіз осындай бейнелер, мәтіндер немесе құжаттар негізінде кез келген компиляциялаған жұмыстар жасауға құқығыңыз жоқ. Осы құжаттың еш қандай ішіндегісі ойдағы түрде де, құқықтық презумпция себебінен де, басқаша түрде де «Pfizer» компаниясының немесе кез келген үшінші тұлғаның кез келген патенті немесе сауда таңбасы бойынша лицензияны, әлде құқықты беру деп есептелмейді.

 8. Заңға қайшылық бар болған жағдайдағы жарамсыздық туралы ереже. Осы веб-сайт және оның ішіндегісі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келеді. Осы веб-сайттағы ақпарат Қазақстаннан тыс пайдаланушыларға қолжетімді болғанымен, сайттағы ақпарат тек қана Қазақстанда тұратын адамдардың пайдалануына арналған. Басқа елдердің Қазақстанда қолданыстағыдан өзгеше заңдары, нормативтік талаптары мен медициналық тәжірибесі болуы мүмкін. ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ және Сіздің веб-сайтты пайдалануыңыз Қазақстан заңдарына сәйкес реттеледі және талқылануға жатады. Қазақстан соттарының осы веб-сайтқа байланысты туындайтын кез келген дауларды шешуде айрықша юрисдикциясы бар. «Pfizer» компаниясы өз өнімдерін немесе қызметтерін кез келген тұлғаға, географиялық аймаққа немесе юрисдикцияға беруді шектеу және/немесе санын, әлде біз ұсынатын кез келген өнімдерді немесе қызметтерді шектеу құқығын өзіне қалдырады. Осы веб-сайтта жасалған, қандай болса да тауар немесе қызмет сату туралы кез келген ұсыныс заңға қайшы келген жерінде жарамсыз болып табылады.

 9. Реттейтін заңнама. Осы Пайдалану шарттары туралы келісім және сіздің веб-сайт пайдалануыңыз оның қайшылық нормаларынан басқа, Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Осы веб-сайтта қатысты кез келген сот процестері немесе сот талқылаулары Қазақстан Республикасының тиісті юрисдикциядағы мемлекеттік сотта ғана жүргізілуі тиіс.
  Басқа да ережелер. Осы Келісімнің кез келген ережесі заңсыз, заңды күші жоқ немесе құқықтық қорғаныспен қамтамасыз етілмеген болып танылған жағдайда мұндай ереже барлық қалған ережелерді талап қорғауымен қамтамасыз етілуі үшін зиянсыз айырылуға жатады. Pfizer» компаниясы материалдарды осы веб-сайттан кез келген уақытта өз қалауы бойынша өзгерту немесе алып тастау құқығын өзіне қалдырады.
Қосымша ақпарат алу үшін

Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 100/4 үй
Тел.: +7 (727) 250 09 16     
факс: +7 (727) 250 42 09
электронды пошта: [email protected]

ТІРКЕУ КУӘЛІГІНІҢ ҰСТАУШЫСЫ
Пфайзер Эйч Си Пи Корпорэйшн, АҚШ
235 Ист 42 Стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк штаты 10017-5755 АҚШ
Tел: 212-573-2323
Факс: 212-573-1895
ТІРКЕУ КУӘЛІГІ ҰСТАУШЫСЫНЫҢ ӨКІЛІ
Тұтынушылардың шағымдарын мына мекенжайға жіберу керек:
Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.) компаниясының Қазақстан Республикасындағы филиалы​​​​​​​


​​​​​​​COVID-19 қарсы КОМИРНАТИ мРНҚ-вакцинасы (нуклеозидтермен модификацияланған) «BioNTech» компаниясымен патенттелген мРНҚ технологиясына негізделген және екі компания бірлесіп әзірлеген – «BioNTech» және «Pfizer» 

©2022 Pfizer Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Қыркүйек 2022 жыл. PP-CVV-KAZ-0018

Дәрілік препараттың жалпы сипаттамасы

Қолдану кезіндегі жаңартылған айрықша ескертулер мен  сақтандыру шаралары.                                                                          

​​​​​​​Жалған сезім мен сезімталдық кемуіне қатысты реакцияларды ДПЖС 4.4 және 4.8 бөлімдерінен қараңыз. Жаңартулар КОМИРНАТИ вакцинасының барлық дәрілік препараттарына қатысы бар.

Миокардит және перикардит

Комирнати вакцинациясынан кейін миокардиттің және перикардиттің қаупі жоғарылайды. Бұл жағдайлар вакцинациядан кейін бар болғаны бірнеше күннің ішінде дамуы мүмкін және көбінесе 14 күннің ішінде пайда болды. (ДПЖС 4.4 және 4.8 бөлімдерінен қараңыз).

Денсаулық сақтау саласының қызметкерлері үшін ғана  

Бұл сайтта ұсынылған ақпарат Қазақстанда тұратын денсаулық сақтау қызметкерлеріне ғана арналған. 

Мен Қазақстанда тұратын денсаулық сақтау қызметкерлері екенімді растаймын.

Мен Қолдану шарттарын* қабылдаймын және келісемін.

Сіз Қазақстанда тұратын денсаулық сақтау қызметкерлері емессіз бе? 
Бұл веб-сайт пациенттерге немесе жай азаматтарға арналмаған.